Opró??nianie gara??y ,hali magazynowych  pozosta??o??ci po budowie

Hds - wywrotka na jednym aucie umo??liwia nam realizacje róznego rodzaju zlece?? zwi─?zanych 

z usuwaniem odpadów pobudowlanych  i innych rzeczy do 10 ton.

Tel. kont 697 806 881