Transport - kontenery , baraki ,kioski

Specjalizujemy si─? w transporcie ró??nego rodzaju kontenerów , baraków , kiosków czy domków holenderskich. Koszt  cena ustalana jest indywidualnie dla klienta 

Us??ugi wykonujemy   w zakresie za??adunku , transportu jak i roz??adunku 

Posiadamy Hds-y o mocy udzwigu do 8,4 ton i d??ugosci 10,4 m

Umo??liwia to naszej firmie bardzo du??y zakres w realizcji zamówie?? przez klienta

Transport wykonujemy na terenia ca??ego kraju 

Zapraszamy do sta??ej wspó??pracy 

Dla sta??ych klientów ceny za transport ustalamy indywidualnie  

 

 Koordynator  tel. 695 936 211

tel. kierowca 697 806 881

tel. kierowca 724 30  80 80

 

 

 

Poni??ej zdj─?cie : jest to plac budowy w Zielonej Górze.

Wykonali??my us??ug─? transport HDS kompleksowo i profesionalnie.