Transport maszyn budowlanych , wózków wid??owych , agregatów i innych

Specyfikacja naszych samochodów ci─???arowych z hds , daje  nam  bardzo du??y zakres w realizowaniu  transportu  za??adunku 

jak i  roz??adunku ró??nego rodzaju maszyn i urz─?dze??

D??ugo??─? i szeroko??─? skrzyni za??adunkowej  6,40  /  2,55

Udzwig hds 8,4 tony , zasi─?g 10,4 m

 

Tel. kont . 724 30 80 80 ,   697 806 881