Transport materia??ów budowlanych

 

Transport materia??ów budowlanych ??wiadczymy w Zielonej Górze ju?? od wielu lat. Coraz cz─???ciej jeste??my rozpoznawani w Zielonej Górze i okolicach   woj.  Lubuskiego. 

Nasza firma ma bardzo du??y zakres jak i mo??liwo??ci  w  transporcie materia??ów budowlanych

Hds-y które posiadamy maj─? du??y zasi─?g  jak i ud??wig co daje nam du??e spektrum dzia??a?? w tej bran??y

Transport dotyczy wszystkich materia??ów budowlanych :

-Suporex , Silka , ytong ,ceg??y , bloczki betonowe , kostka brukowa

 Kleje ,cement , p??yty regipsowe , p??yty osb , we??na, styropian

 Bramy , p??oty , ogrodzenia, drzwi , rusztowania

 Dachówki , wi─???ba dachowa ,p??yty stropowe , systemy kominowe, papy dachowe i inne

 Zapraszamy do sta??ej wspó??pracy 

 Transport realizujemy z takich obiektów i miejsc jak :

 Hurtownie budowlane 

 Markety budowlane 

 Firmy produkcyjne

 

 

        Tel. kont. 697 806 881

        Tel. kont.724 30 80 80

 

Samochód ci─???arowy z HDS z szyldem :